Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 29.7.2032 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε στις 29.7.2022 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 29.7.2032), το 75% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «S&P Transatlantic 100 ESG Select Equal Weight 5% Decrement NTR Index», εφόσον αυτή είναι θετική, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του δείκτη, επιδιώκει να προσφέρει προστασία επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 29.7.2032, ο μεριδιούχος ενδέχεται να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ