Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Επένδυση και τακτικό εισόδημα με μία κίνηση

Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια  τα οποία διακρίνονται για τις διαχρονικά εξαιρετικές αποδόσεις τους, προσφέρουν πλέον και τη δυνατότητα     απόκτησης τακτικού εισοδήματος, μέσω των κατηγοριών μεριδίων (share classes) με την ένδειξη “D”.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα τους:

  • Αναμενόμενο ετήσιο ποσοστό καταβολών για το 2022, από 0,50% έως 3,00%, ανάλογα με το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

 % Ετήσια
Καταβολή Μετρητών

ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D

0,50%

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D

2,00%

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D

2,00%

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D

3,00%

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜIKΤO Classic D

3,00%

  • Τριμηνιαίες καταβολές μετρητών μέσω αυτόματης εξαγοράς μεριδίων και πίστωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό. 
  • Μηδενικές προμήθειες για τις ανωτέρω εξαγορές μεριδίων.

 

 

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ