Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της έκθεσης που προσφέρει σε ένα διεθνές μικτό χαρτοφυλάκιο, καθώς και η μόνιμη προστασία του 85% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που καταγράφεται σε οποιαδήποτε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την έναρξη της λειτουργίας του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

 

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ