Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δημιουργία εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ