Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Καθήκοντα θεματοφύλακα των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ασκεί η ανώνυμη τραπεζική εταιρία Alpha Bank με έδρα την Αθήνα (Σταδίου 40), και των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν συσταθεί στο Λουξεμβούργο η εταιρία RBC Investor Services Bank S.A. με έδρα την Esch-sur-Alzette (14, Porte de France)
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ