Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000221009)


ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000221009) Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.67/25.08.2010
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου κυρίως από μετοχικούς τίτλους διεθνών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές. Κύριος σκοπός είναι να προσφέρει στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία των τίτλων και τις μερισματικές αποδόσεις τους.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που προσδοκούν υπεραξία κεφαλαίου και μερισματικές αποδόσεις, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και τον επενδυτικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  S&P Global 100 Index  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  458.116,20 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  15,9034 
Κωδικός Bloomberg   ALGBCEI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
   
   
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως    0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ