Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000223005)


ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000223005) Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.33/23.10.2009
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εστιάζεται στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου κυρίως από μετοχές εταιριών του εξωτερικού οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας (υποδομή, εξερεύνηση, εξόρυξη, μεταφορά, διύλιση, αποθήκευση). Έμφαση δίδεται σε μετοχές εταιριών, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δευτερευόντως με άλλες πηγές ενέργειας.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που θεωρούν ότι ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί κλάδο με δυναμική και επιθυμούν έκθεση στον κλάδο μέσω ενός διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου. Ενδείκνυται για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι προσδοκούν σημαντική υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τον κίνδυνο από τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά.Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  S&P Global 1200 Energy Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 28.09.2018  1,825,824.37 
Καθαρή Τιμή την 28.09.2018  11.0165 
Κωδικός Bloomberg   ALPENEI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
   
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ