Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 53/1.2.2007 Φ.Ε.Κ. 143/Β/5.2.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Α/Κ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ προσφέρει έκθεση στον ευρύτερο κλάδο αγαθών-εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στις χρηματιστηριακές αγορές (commodities) όπως ενέργεια, μέταλλα, αγροτικά και ζωϊκά προϊόντα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. και στην Ασία, μέσω της επένδυσης σε εξειδικευμένα Α/Κ του εξωτερικού.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που επιθυμούν πρόσβαση σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο αγαθών-εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται στις χρηματιστηριακές αγορές (commodities). Ενδείκνυται για τοποθετήσεις με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό Fund of Funds 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Reuters Jefferies CRB Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 28.09.2018  1,866,139.08 
Καθαρή Τιμή την 28.09.2018  4.1400 
Κωδικός Bloomberg   ACOSCEI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  3 - 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
   
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως   0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ