Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Funds of Funds > ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000234002)


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000234002) Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.6/597/3.10.05 Φ.Ε.Κ. 1452/Β/21.10.05
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, τα οποία τοποθετούνται στις μετοχικές αγορές των ασιατικών χωρών (εκτός Ιαπωνίας) με έμφαση στην Κίνα και στην Ινδία. Τα αμοιβαία κεφάλαια επιλέχτηκαν ανάμεσα στα καλύτερα στη περιοχής τους, εφαρμόζοντας τα αυστηρά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και τις διαδικασίες που διέπουν όλη τη σειρά Alpha Funds of Funds Cosmos Stars. Βασικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν στις ασιατικές αγορές μετοχών (εκτός Ιαπωνίας) με την επένδυση σε κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  3* 
Κατηγορία  Μετοχικό Fund of Funds 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  50% MSCI All Countries Asia ex Japan (€), 25% MSCI ΕΜ India (€), 25% MSCI EΜ China (€) 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  2.187.717,91 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  24,3803 
Κωδικός Bloomberg   ACOSSRI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής     

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ