Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000208006)


ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000208006) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 2/23.3.1993 Φ.Ε.Κ. 176/Β/19.3.93
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων σε Ευρώ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα της διασποράς όσον αφορά τη διάρκεια της λήξης των ομολόγων και τη γεωγραφική κατανομή. Παρέχει έκθεση σε ομόλογα με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και μηδαμινό συναλλαγματικό κίνδυνο. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συγκρίνεται με το δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Index, ο οποίος επενδύει αποκλειστικά σε κρατικά ομόλογα σε Ευρώ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και συντηρητικό προφίλ ή επενδυτές που αποσκοπούν στην έκθεση στην κατηγορία των ομολόγων, λόγω μιας ευρύτερης κατανομής επενδύσεων, οι οποίοι επιθυμούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων σε Ευρώ αμελητέου πιστοληπτικού κινδύνου, προσδοκώντας υψηλότερες συνολικές αποδόσεις από το Δείκτη Αναφοράς.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  3* 
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Barclays Euro Treasury Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  9.085.148,22 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  8,9772 
Κωδικός Bloomberg   ALPEGBI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  1-3 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  0,375% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,000% 
Προμήθεια εξαγοράς  0,000% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής     

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ