Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000217007)


ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000217007) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ.338/Β/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική

Επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς που απαρτίζεται από μετοχικούς τίτλους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, κυρίως εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και εν γένει εταιριών με αμυντικά χαρακτηριστικά. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιολογούνται βάσει θεμελιωδών μεγεθών, των αναπτυξιακών προοπτικών τους, καθώς και της συγκριτικής αποτιμήσεώς τους με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου και της ποιότητας της διοικήσεώς τους.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με εμπιστοσύνη στις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων, προσδοκώντας υψηλά κεφαλαιακά κέρδη αλλά και αποδεχόμενοι τον κίνδυνο ενδεχόμενων αρνητικών αποδόσεων σε περιόδους πτωτικής πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  4* 
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Γ.Δ. Χ.Α. 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  1.533.696,17 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  7,1007 
Κωδικός Bloomberg   ALPBCGI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
   
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  >5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως   1,25% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ