Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR (LU1544316679)


Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR (LU1544316679) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και σκοπός του είναι να επιτύχει μέσο-μακροπρόθεσμη αύξηση του ενεργητικού του μέσα από έκθεση στη διεθνή μετοχική αγορά.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές μετοχικό χαρτοφυλάκιο.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  14.7.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  MSCI All Countries World Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  Μέτριος 
Ενεργητικό την 31.12.2018  1.465.184,68 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  9,5695 
Κωδικός Bloomberg   ALGBEEI LX 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  RBC Investor Services Bank S.A. 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Προμήθεια διαχειρίσεως (Από 1.1.2018)  1,50% 
Προμήθεια διαθέσεως   3,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank     
     

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ