Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR I (LU1508358873)


Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR I (LU1508358873) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ενεργητικής διαχείρισης και σκοπός του είναι να επιτύχει μέσο-μακροπρόθεσμη αύξηση του ενεργητικού του στα πλαίσια συντηρητικής και ισορροπημένης έκθεσης σε επενδύσεις μετοχών, ομολόγων και μετρητών.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας με χαμηλή μεταβλητότητα.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μικτό Fund of Funds 
Έναρξη  1.6.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  50% IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index, 10% Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR, 10% Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR, 10% MSCI Europe Index, 20% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index. 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  Μηδαμινός 
Ενεργητικό την 31.12.2018  15.012.803,15 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  9,9054 
Κωδικός Bloomberg   ALGDFEI LX 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  RBC Investor Services Bank S.A. 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 2 έτη 
Προμήθεια διαχειρίσεως (Από 1.1.2018)  0,25% 
Προμήθεια διαθέσεως   0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank     
     

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ