Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Money Market Fund EUR (LU1544317487)


Alpha (LUX) Money Market Fund EUR (LU1544317487) Reg. Number 11062
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίσεως διαθεσίμων το οποίο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μέσων χρηματαγοράς. (π.χ. καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια) και ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας.


Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Χρηματαγοράς 
Έναρξη  14.7.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  ----------- 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  Μηδαμινός 
Ενεργητικό την 31.12.2018  3,011,429.62 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  9.8819 
Κωδικός Bloomberg   AMMKTEU LX 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  RBC Investor Services Bank S.A. 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 1 έτος 
Προμήθεια διαχειρίσεως (Από 1.1.2018)  0,20% 
Προμήθεια διαθέσεως   0,30% 
Προμήθεια εξαγοράς  0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε μία εργάσιμη 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank     
     

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ