Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English
Πολιτικές Εταιρίας

 Κατάλογος Πιστοποιημένων Προσώπων στην Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Αποφ. Ε.Κ. 18/809/21.02.2018, άρθρο 2, παρ. 6).

   • Πρόσωπα απασχολούμενα στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

  • Πιστοποιημένα στελέχη του δικτύου της Τράπεζας Alpha Bank.

   • Πιστοποιημένοι συνεργάτες ΑΧΑ ΑσφαλιστικήΠοιοί είμαστε
 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Πολιτικές Εταιρίας
 
Επενδυτική Προσέγγιση
 
Διαχείριση Κινδύνου
 
Οδηγία MiFID
 
Εταιρικά Νέα
 
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ