Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000203007)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000203007) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει κυρίως σε κρατικά ομόλογα ελληνικού δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό σε ομόλογα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα ομόλογα μπορεί να είναι σταθερού ή και κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ είναι δυνατή η επένδυση και σε ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, ώστε να προφυλάσσεται τμήμα του χαρτοφυλακίου σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών κυρίως εταιριών, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της αποδόσεως. Βασικός σκοπός του είναι να προσφέρει εισόδημα από τόκους ομολόγων και κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά ομολόγων, κυρίως ομολόγων ελληνικού δημοσίου (Ο.Ε.Δ.), προσδοκώντας σε υψηλές αποδόσεις. Ενδείκνυται για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  23.4.1990 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All >1Yr Bond Index  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  130.513.347,10 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  14,1741 
Κωδικός Bloomberg   ALPBNDI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  > 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,75% 
  1 - 2 έτη   0,35% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ