Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Αξιολόγηση Morningstar

                                                  Βαθμολογίες που επιβραβεύουν τις διαχρονικά καλές επιδόσεις !! 

Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν ενταχθεί στο σύστημα αξιολόγησης της Morningstar®, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους αξιολογήσεων, λαμβάνοντας την ακόλουθη βαθμολογία :
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται αρχικά σε κατηγορίες βάσει κριτηρίων όπως η γεωγραφική περιοχή, ο κλάδος, ο επενδυτικός κίνδυνος που αναλαμβάνεται και υπολογίζονται ιστορικά οι αποδόσεις (risk adjusted) σε βάθος 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας.

Τα αμοιβαία κεφάλαια αξιολογούνται βάσει των αποδόσεών τους και των διακυμάνσεων που ιστορικά παρουσιάζουν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, κάθε ένα λαμβάνει ανάλογα «αστέρια» (από 1 έως 5). Σε κάθε κατηγορία, το κορυφαίο 10% των Αμοιβαίων λαμβάνει 5***** το επόμενο 22,5% 4**** , το ενδιάμεσο 35% 3****, το εν συνεχεία 22,5% 2** , και το 10% 1*.

Οι βαθμολογίες των αμοιβαίων κεφαλαίων (3ετία, 5ετία και 10ετία) χρησιμοποιούνται συνδιαστικά για να δοθεί η «γενική βαθμολογία» (Overall Rating) για κάθε ένα χωριστά, με μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στη βαθμολογία 10ετίας, όπου υπάρχει, μετά της 5ετίας και τέλος της 3ετίας.

Αμοιβαία Κεφάλαια με ιστορικότητα μικρότερη από 3 χρόνια δεν αξιολογούνται.


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ