Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Τακτικές Καταβολές

«Κάνω τα θέλω μου πραγματικότητα!»

Η σημασία του να επενδύουμε επιλέγοντας τακτικές καταβολές:

 • Βοηθούν στην εξισορρόπηση των διακυμάνσεων που παρατηρούνται σε διαφορετικές φάσεις των χρηματαγορών (ανοδικές, πτωτικές).
 • Αποτελούν την ιδανικότερη στρατηγική για την εξασφάλιση ικανοποιητικών μακροπρόθεσμων αποδόσεων σε κατηγορίες επενδύσεων που ενέχουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.
 • Ενδείκνυνται για πελάτες που επιθυμούν να διασφαλίσουν την ικανοποίηση μελλοντικών προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών τους.
 • Ενδείκνυνται για όσους δε διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια προς επένδυση.
Δείτε πως μπορείτε  να "δημιουργήσετε"  το κεφάλαιο που επιθυμείτε για το μέλλον, με τη βοήθεια των τακτικών καταβολών.  Με την εφαρμογή που ακολουθεί, έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε:
 1. Τη μηναία δόση των καταβολών σας για να πετύχετε τον στόχο σας, βάσει της  ενδεικτικής αποδόσεως επενδύσεων και τα συνολικά έτη καταβολών που θα ορίσετε.
 2. Τα χρόνια που θα χρειαστείτε για να πετύχετε το στόχο σας, βάσει των μηνιαίων καταβολών και της ενδεικτικής αποδόσεως που θα ορίσετε.
 3. Το τελικό ποσό της επενδύσεώς σας βάσει των μηνιαίων καταβολών, της ενδεικτικής αποδόσεως και τα συνολικά έτη καταβολών που θα ορίσετε.

Περισσότερα για τις τακτικές καταβολές:

Παράδειγμα 1:

Ας υποθέσουμε 2 επενδυτές με παρόμοιο επενδυτικό προφίλ.

 • Ο επενδυτής (Α), ξεκινά στα 25 του, επενδύει €2.000 τον χρόνο και σταματά μετά από 10 χρόνια (€ 2.000 x 10 χρόνια = € 20.000 συνολική επένδυση). Για τα υπόλοιπα 30 χρόνια μέχρι τα 65 δεν τοποθετεί άλλα χρήματα, απλώς η υπάρχουσα επένδυση εξακολουθεί να του αποφέρει ετήσια απόδοση 7%.
 • Ο επενδυτής (Β), ξεκινά στα 35 του και επενδύει €2.000 τον χρόνο συνέχεια για τα επόμενα 30 χρόνια (€ 2.000 x 30 χρόνια = € 60.000 συνολική επένδυση).

Έστω πως και οι δύο απολαμβάνουν ετήσια απόδοση 7%.Παράδειγμα 2: 

Ας υποθέσουμε και πάλι 2 επενδυτές με παρόμοιο επενδυτικό προφίλ.

 • Ο επενδυτής (Α), επιλέγει να επενδύσει στο ελληνικό χρηματιστήριο με μηνιαίες καταβολές των €300 (€300 x 84 μήνες = €25,200) ξεκινώντας στις 31.8.1999.
 • Ο επενδυτής (Β), επενδύει €25,200 την 31.8.1999 στο ελληνικό χρηματιστήριο (5,205 μονάδες).

Έστω ότι η επένδυση και των δύο επενδυτών έγινε μέσα από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο παρακολουθεί το Γενικό Δείκτη (Index fund) και ότι ο επενδυτικός τους ορίζοντας ήταν 7 έτη. Την 31.8.2006 προχωρούν σε ρευστοποίηση της επενδύσεώς τους (3,868 μονάδες).

Επενδύστε με Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια                                                                                                          Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης   

 

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ