Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει, στις 4.11.2030 (στο μεριδιούχο που συμμετείχε  τις 3.11.2020 και θα διατηρήσει τη συμμετοχή του μέχρι τις 4.11.2030), το 75% της απόδοσης του μετοχικού δείκτη «EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR Price) Index», εφόσον αυτή είναι θετική, με μέγιστη απόδοση το 37,5% (σε περίπτωση που η απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 50%), ενώ σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης του δείκτη, θα προσφέρει την απόδοση του δείκτη με περιορισμό των ενδεχόμενων απωλειών στο -10,00%. Ταυτόχρονα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Σε περίπτωση εξαγοράς πριν τις 4.11.2030, ο μεριδιούχος ενδέχεται να υποστεί σημαντική απώλεια του αρχικού του κεφαλαίου.

 


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ