Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Σύνθετα > ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/07.08.2008
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το «Α.Κ.» επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου και το 100% της απόδοσης του δείκτη Dow Jones Eurostoxx 50 στις 2.12.2019 στο μεριδιούχο που συμμετείχε μέχρι τις 3.12.2009 και διατηρεί τη συμμετοχή του μέχρι τις 2.12.2019 Ταυτοχρόνως, επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων καθώς και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, αποκτώντας παράλληλα έκθεση στις μετοχικές αγορές.
Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Σύνθετο 
Έναρξη  24.9.2008 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  9.961.877,26 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  11,2135 
Κωδικός Bloomberg   ALBAFBF 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
   
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  10 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής  
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως     3,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,50% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ