Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Επενδυτικό Προφίλ
«Προσδιορίστε το επενδυτικό προφίλ σας απαντώντας σε ένα απλό ερωτηματολόγιο»

Η κατανόηση του επενδυτικού προφίλ σας είναι απαραίτητη για την ιδανική κατανομή των διαθεσίμων στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας.
Ο επενδυτικός σχεδιασμός της περιουσίας σας πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σας. Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου παίζουν:
  • Οι ανάγκες και οι στόχοι σας
  • Ο χρονικός σας ορίζοντας
  • Η ανοχή σας στον κίνδυνο
  • Ο οικονομικός σας προγραμματισμός
  Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια, αποτελούν την ενδεδειγμένη επενδυτική επιλογή για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου.   

                                                                                                                                                                         Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης


Ερωτηματολόγιο: Το Επενδυτικό μου Προφίλ
Από την επένδυσή σας προσδοκάτε κυρίως:
επιλέξτε
α. Διασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου και άμεση ρευστότητα.
β. Εισόδημα και μικρή υπεραξία
γ. Ικανοποιητικές αποδόσεις
δ. Υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις

Ο επενδυτικός σας  ορίζοντας είναι:
επιλέξτε
α. Μικρότερος από 2 χρόνια
β. Από 2 έως 5 χρόνια
γ. Μεγαλύτερος από 5 χρόνια

Υπάρχει ένα ποσοστό της επένδυσής σας που θα χρειαστείτε μέσα στον επόμενο χρόνο;
επιλέξτε
α. Ναι, περίπου το 80%
β. Ναι, περίπου το 50%
γ. Ναι, περίπου το 20%
δ. Όχι κανένα

Αν η αξία της επένδυσής σας παρουσίαζε μείωση 20% σε σύντομο χρονικό διάστημα:
επιλέξτε
α. Θα ρευστοποιούσατε όλη τηv επένδυση ώστε να διασφαλίσετε την τρέχουσα αξία της
β. Θα ρευστοποιούσατε το μεγαλύτερο μέρος της
γ. Δεν θα προβαίνατε σε καμία κίνηση
δ. Θα το βλέπατε ως ευκαιρία για τοποθέτηση και άλλων κεφαλαίων

Αν έπρεπε να επιλέξετε μία από τις πιο κάτω επενδύσεις, ποια θα διαλέγατε;
επιλέξτε
α. Επένδυση με σωρευτική απόδοση 15ετίας 111,16%, καλύτερη 12μηνη απόδοση 10,42%, χειρότερη 12μηνη απόδοση 0,91%
β. Επένδυση με σωρευτική απόδοση 15ετίας 196,44%, καλύτερη 12μηνη απόδοση 17,41%, χειρότερη 12μηνη απόδοση -3,00%
γ. Επένδυση με σωρευτική απόδοση 15ετίας 249,68%, καλύτερη 12μηνη απόδοση 28,50%, χειρότερη 12μηνη απόδοση -13,23%
δ. Επένδυση με σωρευτική απόδοση 15ετίας 296,20%, καλύτερη 12μηνη απόδοση 45,17%, χειρότερη 12μηνη απόδοση -27,57%

Η ανωτέρω εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι εμπεριέχει επενδυτική πρόταση. Προτείνουμε να επανεξετάσετε τις αποφάσεις σας με κάποιον από τους επενδυτικούς μας συμβούλους. Τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών βάσει της ανωτέρω εφαρμογής, προκύπτουν κατ΄ εκτίμηση και στηρίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και στις υποθέσεις του προγράμματος. Όλα τα χαρτοφυλάκια που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ