Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αμοιβαία Κεφάλαια
 Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
   Αποδόσεις, Σύγκριση Α/Κ
   
 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
   Εξαιρετικές επιδόσεις Αlpha Α/Κ το 2020

 

   Γενικές Πληροφορίες 

Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 1. Επαγγελματική διαχείριση
  Επενδύοντας σε Α/Κ αναθέτετε τη διαχείριση της περιουσίας σας σε επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν γνώση των χρηματαγορών και εμπειρία. 
 2. Διασπορά
  Επιτυγχάνετε σημαντική μείωση του επενδυτικού κινδύνου λόγω της μεγάλης διασποράς που προσφέρουν τα Α/Κ. Επενδύουν σε διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων και σε μεγάλο αριθμό χρεογράφων προσφέροντας ουσιαστική διαφοροποίηση.
 3. Άμεση ρευστότητα
  Έχετε τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ρευστοποιήσεως της επενδύσεως σας.
 4. Ευελιξία
  Με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο μπορείτε να αναπροσαρμόζετε το χαρτοφυλάκιο σας ώστε να ικανοποιούνται οι εκάστοτε ανάγκες σας.
 5. Διαφάνεια
  Καθημερινή δημοσίευση των τιμών των Α/Κ αλλά και συχνή ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεών σας.
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ