Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) > ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ


ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική

Πρόκειται για το πρώτο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο του Χ.Α. Επενδύει στις εταιρίες που απαρτίζουν το Δείκτη FTSE® Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως σκοπό την αναπαραγωγή της αποδόσεως του παραπάνω χρηματιστηριακού δείκτη αναφοράς.

Απευθύνεται σε ...
Επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των εκάστοτε 25 μεγαλύτερων ελληνικών μετοχών, που επιτρέπει την συμμετοχή στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  1* 
Κατηγορία  Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 
Έναρξη Διαπραγμάτευσης  24.1.2008 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  FTSE® Athex Large Cap Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  10,342,247.30 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  16.0998 
Κωδικός Bloomberg   AETF 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
   
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα - Χ.Α. 
Μονάδα δημιουργίας/εξαγοράς μεριδίων   5.000 μερίδια 
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.  1 μερίδιο 
Διανομή μερίσματος  30 Ιουνίου  
Προμήθεια διαχείρισης   0,275% 
Προμήθεια θεματοφυλακής  0,10% 
Προμήθεια δημιουργίας μονάδας μεριδίων    0,10% 
Προμήθεια εξαγοράς μονάδας μεριδίων    0,20% 
     
Εκκαθάριση συναλλαγών   Τ + 2 
Αγορά & πώληση μεριδίων:   Μέσω των  
Χρηματιστηριακών Εταιριών 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ