Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Νέο Alpha Plus
Επενδυτικά Προϊόντα Alpha Plus!
   
Τα Συνδιαστικά Προϊόντα Alpha Plus! αποτελούν πακέτο προϊόντων που συνδιάζουν την κατάθεση με την επένδυση.
  • Συνδυασμός προθεσμιακής καταθέσεως και Αμοιβαίων Κεφαλαίων
  • Προνομιακό επιτόκιο στην προθεσμιακή κατάθεση
  • Προεπιλεγμένα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια
 Επενδύστε στην προθεσμιακή σας κατάθεση
 
Δώστε Plus! στις επενδύσεις σας, καθώς απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα των προθεσμιακών καταθέσεων
σε συνδυασμό με τα οφέλη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Διαμορφώστε εσείς το Alpha Plus που καλύπτει καλύτερα τις επενδυτικές σας ανάγκες,

συνδιάζοντας την κατανομή του αρχικού σας κεφαλαίου σε προθεσμιακή κατάθεση

με ποσοστό 80% ή 70% - και του υπολοίπου κεφαλαίου σας σε Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.

Αποκτήστε το Alpha Plus και χαρίστε στην επένδυσή σας Plus!:

  • Στην απόδοση της προθεσμιακής καταθέσεως* 
  • Στην ευελιξία, με 3μηνη διάρκεια στην προθεσμιακή κατάθεση
  • Στις επιλογές, αποκτώντας πρόσβαση σε προεπιλεγμένα Alpha Αμοιβαία Κεφαλαία**.
Το επενδυτικό πρόγραμμα Alpha Plus διατίθεται με ελάχιστο αρχικό συνολικό κεφάλαιο Ευρώ 15.000
και μέγιστο Ευρώ 300.000.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα Alpha Bank και να
 ενημερωθείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε το προϊόν μέσω της υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking.
* Οι τόκοι της Προθεσμιακής Καταθέσεως υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
** Για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια που συμμετέχουν στο Alpha Plus ισχύει η εκάστοτε πολιτική προμηθειών.
                                                                                                                                                                                                                         
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ