Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Alpha (LUX) Global Funds Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418)
Alpha (LUX) Money Market Fund EUR (LU1544317487)
Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR (LU1544316919)
Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR I (LU1508358873)
Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR (LU1544317131)
Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095)
Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR (LU1544316679)
Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR I (LU1508358444)

Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Funds of Funds ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000236007)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000228004)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000230000)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000234002)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000227006)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000229002)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic (GRF000233004)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000235009)

Ομολογιακά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000204005)
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000237005)
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000208006)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional (GRF000206000)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000203007)
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000207008)
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000210002)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002)

Μετοχικά ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000239001)
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000217007)
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000226008)
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000223005)
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000221009)
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000216009)
ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000225000)
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000218005)
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000222007)
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000220001)

Μικτά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000241007)
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional (GRF000213006)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000)
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000212008)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ (GRF000215001)
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ (GRF000214004)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002)

Σύνθετα ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρηματαγοράς ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003)
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009)

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ