Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Alpha (LUX) Global Funds Alpha (LUX) Money Market Fund EUR I (LU1508359418)
Alpha (LUX) Money Market Fund EUR (LU1544317487)
Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR (LU1544316919)
Alpha (LUX) Global Defensive FoF EUR I (LU1508358873)
Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR (LU1544317131)
Alpha (LUX) Global Balanced FoF EUR I (LU1508359095)
Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR (LU1544316679)
Alpha (LUX) Global Equity FoF EUR I (LU1508358444)

Διαπραγματεύσιμα Α/Κ (ETFs) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Funds of Funds ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000236007)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000228004)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000230000)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000234002)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000227006)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000229002)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO Classic (GRF000233004)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000235009)

Ομολογιακά ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000237005)
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000208006)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000204005)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000206000)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000203007)
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000207008)
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000210002)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002)

Μετοχικά ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000217007)
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000239001)
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Inst. (GRF000221009)
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000216009)
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000218005)
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic (GRF000220001)

Μικτά ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Inst. (GRF000241007)
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Inst. (GRF000213006)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000211000)
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic (GRF000212008)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ (GRF000215001)
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ (GRF000214004)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002)

Σύνθετα ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χρηματαγοράς ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003)
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic (GRF000202009)

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ