Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English
Επενδυτική Προσέγγιση
Η επενδυτική διαδικασία είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί συστηματική και επιστημονική προσπάθεια.

Οι βασικοί άξονες της επενδυτικής μεθοδολογίας στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., περιλαμβάνουν την:

  • Κατανόηση των διεθνών οικονομιών και χρηματαγορών.
  • Αξιολόγηση των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων.
  • Επιλογή στρατηγικής κατανομής με βάση την επιθυμητή σχέση κινδύνου – αποδόσεως.
  • Υλοποίηση των αποφάσεων της Επενδυτικής Επιτροπής στα πλαίσια της Ενεργητικής Διαχειρίσεως των χαρτοφυλακίων.
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των χαρτοφυλακίων με τη βοήθεια σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων βελτιστοποιήσεως.
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του κινδύνου σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας. 
  • Υιοθέτηση κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης). 

Ποιοί είμαστε
 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Πολιτικές Εταιρίας
 
Επενδυτική Προσέγγιση
 
Διαχείριση Κινδύνου
 
Οδηγία MiFID
 
Εταιρικά Νέα
 
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ